Utolsó alkalommal jelentkezik az Irodalmi Romakép Műhely 2014.02.12-én, szerdán 19 órától

A Romakép Műhely és a DocuArt új, négy találkozásból álló irodalmi sorozatára inkább gondolunk nyitott egyetemi szemináriumként, semmint zárt forgatókönyvű, reprezentatív előadásként. Legyen érvényes és plurális tere a megszólalásnak, diszkussziónak, miközben az esték a maguk hús-vér alakjában is jelenlévő szerzők, felolvasásaik és életművük, pályájuk elemzése köré szerveződnek.

....................................

"Feketébb dalok”
 
Sorozatunk utolsó beszélgetésének két vendége Bogdán Árpád és Bogdán János Amigo: egy filmrendező, akinek első munkája, a Boldog, új élet hazai és nemzetközi fesztiválsikerekkel dicsekedhet, és egy képzőművész, akinek festményei az óceánon túl is találtak falakat maguknak.

Hogyan rajzolódik meg egy immanensnek elgondolt világ több művészeti ág találkozásakor? A filmrendező és a festőművész szavakban is rögzíti a világot: milyen termékeny nézőpontok jönnek létre ily módon? Hogyan konstruálódik meg így a narratív én? Lehet-e kezdeni valamit ezzel a köztesség-élménnyel - akár az Én-re vonatkozóan? A művészetköziség kétlakiság vagy hontalanság? Miként válik ez olyasfajta önreflexióvá, amelyben az Én saját történeteiben kutatja személyes és közösségi azonosságait? Ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk a beszélgetés során, mozgó és állóképeket nézünk - és nem utolsósorban: a szerzők felolvasnak írásaikból.

Fogalomfelhő:
mozgókép és reprezentáció, self, önreprezentációs technikák

Ajánlott irodalom:
Renoir, Jean, Életem és filmjeim, Osiris könyvkiadó, Bp., 2006 (különösen a Truffaut interjú)
Balatonyi Judit,-Beck Zoltán (szerk.), A szöveg ha történik, In: Romológia 2. 2013. ősz-tél (különösen: Plazerriano Gábor tanulmánya)

Vendég: Bogdán Árpád filmrendező és Bogdán János Amigo képzőművész
Az est házigazdája: Beck Zoltán
Műhelyvezető: Pócsik Andrea és Müllner András
Helyszín: DocuArt Filmművészeti Központ

A programhoz és a DocuArt működéséhez hozzájárulásokat szívesen fogadunk. Ajánlott hozzájárulás mértéke: 500 Ft.

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával, a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia keretében valósul meg.